SAMSUNG LIETUVA

Piešinių konkursas „Mano herojus“

(AKCIJA)

TAISYKLĖS


Akcijos organizatorius


 1. Akciją organizuoja SIA „Samsung Electronics Baltics“ (Organizatorius), reg. numeris: 40003963909, juridinis adresas: Duntes iela 6, Ryga, LV-1013, Latvija.

Dalyviai


 1. Akcija yra skirta tik fiziniams asmenims.
 2. Akcijoje gali dalyvauti vaikai nuo 7 iki 18 metų (imtinai) (Dalyviai).
 3. Dalyviai, kurie yra jaunesni nei 18 metų, Akcijoje gali dalyvauti tik gavę savo tėvų ar teisėtų globėjų (Atstovas) sutikimą su šiomis sąlygomis.
 4. Su akcija susiję Organizatoriaus atstovai ir partneriai neturi teisės dalyvauti Akcijoje.
 5. Norint dalyvauti Akcijoje, Dalyviui nereikia pirkti.

Akcijos trukmė ir vieta


 1. Akcija prasideda 2021 m. spalio 4 d. 00.00 val. ir baigiasi 2021 m. spalio 31 d. 23.59 val. (Akcijos laikotarpis). Pasibaigus akcijos laikotarpiui, vyks vertinimo etapas, kurio pabaigoje 2021 m. lapkričio 15 d akcijos nugalėtojai bus paskelbti iki 23.59 val.
 2. Akcija vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Akcija


 1. Norėdamas dalyvauti akcijoje, dalyvis ar jo atstovas per akcijos laikotarpį turi pateikti piešinį ir akcijos svetainėje www.manopaveikslas.lt užpildyti paraiškos formą (Paraiška).
 2. Paraiškos turinys (piešinys) turi būti spalvotas arba juodai baltas ant A4 arba A3 formato lapo. Jis gali būti sukurtas naudojant bet kokią techniką, tačiau negalima naudoti kompiuterio.
 3. Paraiškos piešinys turi būti susijęs su akcijos tema „Mano herojus“, Akcijos temos interpretavimas priklauso nuo Dalyvio.
 4. Paraiška turi būti pateikta dalyvio amžių atitinkančioje kategorijoje (amžiaus kategorija):
  1. 7-10 metų;
  2. 11-14 metų;
  3. 15-18 metų.
 5. Amžiaus kategorija parenkama, atsižvelgiant į Dalyvio amžių paraiškos pateikimo metu.
 6. Dalyvis per visą akcijos laikotarpį gali dalyvauti akcijoje vieną [1] kartą, pateikdamas vieną [1] paraišką. Jei viršijamas leistinų paraiškų skaičius, nei viena iš paraiškų nebus svarstoma.
 7. Kampanijos laimėtojo rinkimų kriterijai paaiškinti skiltyje „Vertinimo ir dovanų gavimo kriterijai“.
 8. Akcijos nugalėtojas bus paskelbtas 2021 m. lapkričio 15 d. iki 23.59 val. akcijos svetainėje www.manopaveikslas.lt.
 9. Paraiška turi atitikti šiuos kriterijus (Turinio kriterijai):
 10. Paraiškoje neturi būti jokio smurto prieš gyvūnus ar žmones išraiškos.
 11. Paraiška neturi kelti pavojaus ar pažeisti trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės.
 12. Paraiška neturi šmeižti ar pažeisti nei vieno asmens teisių.
 13. Paraiška turi būti tinkama bet kokio amžiaus asmeniui. Ji turi atitikti visus galiojančius įstatymus.
 14. Paraiškoje neturi būti įžeidžiančio, seksualinio pobūdžio, nepadoraus, niekinančio ar kitokio netinkamo turinio.
 15. Paraiška turi būti autoriaus kūrinys ir negali pažeisti Autorių teisių įstatymo.
 16. Kiekvienas Dalyvis savo paraiška patvirtina, kad dalyvauja akcijoje (o, jei dalyviui nėra sukakę 18 metų, atstovas turi susipažinti su sąlygomis ir sutikti, kad dalyvis dalyvautų akcijoje). Dalyvis, pateikdamas savo Paraišką, taip pat patvirtina, kad visas Paraiškos turinys atitinka Turiniui keliamus kriterijus, o pats Turinys nėra trečiųjų šalių intelektinė nuosavybė.
 17. Dalyvaudamas akcijoje Dalyvis sutinka, kad Organizatorius turi teisę dalintis Dalyvių paraiškų turiniu savo socialinės žiniasklaidos paskyrose („Facebook“, „Instagram“) ir rinkodaros medžiagoje.
 18. Organizatorius atmeta ir ištrina Dalyvio paraišką, jei ši neatitinka Turinio kriterijų.
 19. Neužbaigtos paraiškos bus laikomos netinkamomis.
 20. Dalyvis neturi teisės gauti prizo, jei buvo išsiaiškinta, jog Dalyvis nesilaikė šių sąlygų, arba buvo nustatyta dalyvio nesąžininga veikla, susijusi su akcija.
 21. Organizatorius, prireikus, turi teisę imtis atitinkamų priemonių apsisaugoti nuo nesąžiningos veiklos.
 22. Bus svarstomos tik akcijos laikotarpiu pateiktos paraiškos.

Prizas


 1. Akcijos nugalėtojai galės gauti šiuos prizus (Prizai):
  1. Tris grafito spalvos „Samsung Galaxy Buds2“ (modelio Nr.: SM-R177NZKAEUD) (A prizas);
  2. Tris juodos spalvos „Samsung Galaxy Tab S7 FE“ (modelio Nr.: SM-T733NZKAEUE) ir prizo laimėtojo piešinio naudojimas „Samsung“ išorinės reklamos plakatuose (B prizas);
  3. Vieną „Samsung The Frame“ televizorių (modelio Nr.: QE50LS03AAUXXH) ir gavėjo piešinio naudojimas „Samsung“ lauko reklamos plakatuose (C prizas).
 2. B ir C prizų laimėtojų paraiškų turinys bus naudojamas „Samsung“ lauko reklamos plakatuose nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.
 3. Prizo negalima gauti pinigais, pakeisti ar grąžinti. Tačiau tai neturi įtakos vartotojų teisėms, nustatytoms galiojančiuose teisės aktuose.

Vertinimo ir prizo gavimo kriterijai


 1. Paraiškų vertinime gali dalyvauti bet kuris, prisijungęs prie svetainės www.manopaveikslas.lt per socialinės žiniasklaidos „Facebook“ paskyrą, „G-Mail“ el. pašto adresą arba registracijai, naudojantis bet kurį kitą el. pašto adresą, ir balsavęs už vieną iš Paraiškų (Rėmėjas).
 2. Kiekvienas akcijos rėmėjas akcijos laikotarpiu gali balsuoti už bet kurią paraišką vieną kartą per dieną.
 3. Prizas skiriamas vienai kiekvieno amžiaus grupės paraiškai, surinkusiai daugiausiai rėmėjų balsų.
 4. Jei daugiausia Rėmėjų balsų gavo kelios Paraiškos, o balsų skaičius yra lygus, tada laimėtojas iš jų atrenkamas atsitiktinės atrankos principu.
 5. Paraiškas taip pat vertina trys Organizatoriaus atrinkti žiuri nariai – Skaistė Sėmenikė, Algimantas Žadeikis ir Miroslavas Ramanavičius (Žiuri).
 6. Žiuri vertina Paraiškas atsižvelgdama į tai, kaip vaizduojamojo meno kūrinys atitinka Akcijos keliamą tikslą, į vaiko amžių, pasirinktą techniką, technikos taikymo įgūdžius, išradingumą atliekant Akcijos užduotį.
 7. Žiuri sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.
 8. B prizą gauna viena žiuri pasirinkta paraiška kiekvienoje amžiaus kategorijoje.
 9. C prizas skiriamas, atsižvelgiant į bendrą rėmėjų ir žiuri vertinimą bei į šį principą. Iš visų amžiaus kategorijų atrenkamos 45 geriausios paraiškos, surinkusios daugiausia rėmėjų balsų. Iš šių paraiškų žiuri išrinks vieną akcijos laimėtoją, kuriam ir bus įteiktas C prizas.
 10. Prizą turi teisę gauti tik tie Dalyviai, kurių paraiškos atitinka šias Taisykles.
 11. Prizą turi teisę gauti Dalyvis arba jo Atstovas, pateikę galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
 12. Laimėjimo atveju Organizatorius susisieks su Akcijos dalyviu elektroniniu paštu arba telefonu, nurodytu Paraiškoje.
 13. Laimėtojas turi pateikti atsakymą dėl gaunamo prizo (Patvirtinimas ) per penkias (5) dienas.
 14. Jeigu laimėtojas nepateiks Patvirtinimo, naujas akcijos laimėtojas bus išrinktas vadovaujantis šiomis sąlygomis.
 15. Kartu su patvirtinimu B ir C prizų laimėtojai Organizatoriui turi pateiktioriginalią Paraišką, priešingu atveju, bus išrinktas naujas Akcijos nugalėtojas.

Paraiškų naudojimas


 1. Akcijos dalyvis patvirtina, jog sutinka, kad paraiškos turinys bus ir naudojamas nemokamai, nesudarant sutarties.
 2. Organizatorius turi teisę paskelbti bet kurią Paraišką bet kurioje savo socialinės žiniasklaidos paskyroje ar svetainėje, iš anksto nesuderinęs su Dalyviu, atsižvelgdamas į Dalyvio asmenines teises, siejamas su Paraiškos turiniu.

Asmens duomenų apsauga


 1. Organizatorius, siekdamas įgyvendinti akciją, naudoja Dalyvių ir Rėmėjų asmens duomenis Dalyvių asmens duomenystaip pat naudojami tikslu paskelbti turinį ir laikytis apskaitos teisės aktų reikalavimų.
 2. Sprendimas pateikti asmens duomenis Organizatoriui yra savanoriškas. Jei Dalyvis nepateikia reikalingos informacijos, jis negalės dalyvauti Akcijoje. Jei Rėmėjas nepateikia informacijos apie save (nesiregistruoja ar nepateikia balsavimo), jis negalės dalyvauti Paraiškų vertinime.
 3. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (EDAPP) 6 straipsnio pirmos dalies a punktu (sutikimas); EDAPP 6 straipsnio pirmos dalies c punktu (teisinės prievolės vykdymas) ir f punktu (teisėtas Organizatoriaus interesas populiarinti „Samsung“ produktus). Rėmėjų asmens duomenys tvarkomi remiantis EDAPP 6 straipsnio pirmos dalies a punktu (sutikimas).
 4. Jeigu asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu, Dalyviai ir Rėmėjai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturės įtakos tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu prieš jo atšaukimą, teisėtumui.
 5. Asmens duomenys bus perduodami tik paslaugų teikėjams – trečiosioms šalims, teikiančioms Organizatoriui tokias paslaugas, kaip Akcijos organizavimas, ir kitas panašias paslaugas. Asmens duomenys bus perduoti šioms trečiosioms šalims ar užtikrinant prie jų prieigą tam, kad būtų galima šias paslaugas teikti Organizatoriui.
 6. Dalyvių ir Rėmėjų asmens duomenys bus saugomi tik tiek laiko, kiek būtina akcijai įgyvendinti. Paraiškų, kuriomis Organizatorius pasidalijo savo socialinės žiniasklaidos paskyrose („Facebook“, „Instagram“) ir rinkodaros medžiagoje, turinys bus saugomas ne ilgiau kaip vienerius metus nuo akcijos įgyvendinimo. Teisinio ieškinio atveju asmens duomenys gali būti saugomi iki teismo bylos pabaigos. Jei pagal įstatymus privaloma išsaugoti asmens duomenis, Organizatorius laikysis atitinkamų nuostatų.
 7. Organizatorius veikia kaip duomenų valdytojas. Dalyviai ir Rėmėjai, norėdami prašyti prieigos prie duomenų, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tvarkymui, pasinaudoti duomenų perkeliamumo teisėmis ar išsakyti kitas pastabas dėl jų asmens duomenų tvarkymo, gali pateikti prašymą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui EDAPP palaikymo puslapyje, į kurį pateikiama nuoroda privatumo politikoje, pateikiamoje http://www.samsung.com/lt. Dalyviai ir Rėmėjai taip pat gali pateikti skundus dėl savo asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos priežiūros įstaigai.

Bendrosios nuostatos


 1. Organizatorius neatsako už Akcijos nutraukimą dėl nenugalimos jėgos ar kitų nuo Organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių.
 2. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias sąlygas arba nutraukti akciją bet kuriuo metu, laikydamasis galiojančių teisės aktų.
 3. Organizatorius neatsako už: a) paraiškos, negautos dėl sistemos klaidų ir kitų nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių; b) bet kokių kompiuterių tinklo gedimų ar neveikimo; c) bet kokių trikdžių, žalą ar nuostolių, atsiradusių dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių; arba d) bet kokių Dalyvio padarytų klaidų.
 4. Dalyviai sutinka, kad Organizatorius neatsako už jokius sužalojimus, nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl dalyvavimo akcijoje arba susijusių su akcija, kiek tai leidžiama taikytinuose teisės aktuose. 
 5. Jei šiose sąlygose nenurodyta kitaip, Dalyvis atsako už visų taikomų mokesčių sumokėjimą ir sumoka kitas su Prizu susijusias išlaidas.
 6. Akcija reglamentuojama Lietuvos teisės aktais.
 7. Jei dalyvis turi klausimų ar skundų dėl akcijos, jis turi teisę juos užduoti iki 2022 m. vasario 15 d., paskembinęs „Samsung“ skambučių centrui arba pateikti e-paštu. Skambučiai iš fiksuoto ar mobiliojo telefono numerių Lietuvoje yra nemokami. Tel. Nr.: 8800 77777 info@samsung.lt .